audio frekvencija


audio frekvencija
• audio frequency

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • audiofrekvencija — audiofrekvèncija ž DEFINICIJA tehn. frekvencija alternativnih struja, stvarajući između 50 i 10.000 titraja u sekundi, proizvodi u telefonu čujne zvukove; kratica AF ETIMOLOGIJA audio + v. frekvencija …   Hrvatski jezični portal